กุ๊กกิ๊กสบายๆ ด้วยท่ามาตรฐาน ง่ายๆชิลๆ

กุ๊กกิ๊กสบายๆ ด้วยท่ามาตรฐาน ง่ายๆชิลๆ

กุ๊กกิ๊กสบายๆ ด้วยท่ามาตรฐาน ง่ายๆชิลๆ

อันว่าเพศสัมพันธ์นั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์มาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ แต่ก็ถูกพัฒนาท่าทางมากมายตามแต่จินตนาการ จนกลายเป็นศาสตร์แห่งกามาในปัจจุบัน แต่กระนั้นตาม ท่าทางมาตรฐานก็ยังถูกเลือกใช้ปฏิบัติกามกิจกันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ลองมารู้จักท่วงท่าธรรมชาติกันหอมปากหอมคอพอเป็นน้ำจิ้ม ดังนี้

The Male-Superior Position หรือ The Missionary Position

ท่วงท่าลักษณะนี้ ชายอยู่ด้านบน หญิงอยู่ด้านล่างด้วยการนอนราบเหยียดตัวตรงขนานกับพื้น ฝ่ายชายหันลำตัวไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายหญิงก็อาจปรับท่วงท่าการวางขาเป็นชันเข่าขึ้น เพื่อการผ่อนคลายหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้

ข้อเด่นของท่านี้ อาทิ

– ปฏิบัติได้ง่าย เหมือนเป็นสัญชาติญาณอยู่แล้ว

– ท่วงท่าสวยงามสำหรับมนุษย์ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์หลายสายพันธุ์

– ยังมีผู้ชายอีกหลายคนชอบอยู่ในตำแหน่งที่ ‘เหนือกว่า’

– สร้างอารมณ์ ความรู้สึกร่วมได้ดี รวมถึงการพูดคุยจากการเห็นหน้ากัน หรือ face-to-face ระหว่างทำกิจกรรม

ข้อด้อยของท่านี้ อาทิ

– ฝ่ายหญิงมีพื้นที่เคลื่อนไหวค่อนข้างจำกัด

– หากใช้เวลาปฏิบัตินานเกิน ฝ่ายชายอาจเมื่อยล้า ฝ่ายหญิงอาจอึดอัด

– หากฝ่ายหญิงต้องการถูกกระตุ้นจุดกระสันเพิ่มเติม ฝ่ายชายอาจไม่สะดวกในการช่วยเหลือ บางครั้งฝ่ายหญิงอาจต้องร่วมด้วยช่วยกัน

– หากฝ่ายชายมีขนาดองคชาติยาวจนไม่สัมพันธ์กับช่องคลอดของฝ่ายหญิง อาจเป็นอุปสรรคกับการทำกิจกรรมได้

มีรายงานการวิจัยพบว่า ฝ่ายชายอาจเกิดอาการตึงหรืออ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้ ส่งผลต่อความสามารถควบคุมการหลั่ง ซึ่งอาจซ้ำเติมปัญหาการหลั่งเร็วในผู้ชายหลายคนได้

The Female-Superior Position

ท่วงท่าลักษณะนี้ หญิงอยู่ด้านบน ชายอยู่ด้านล่างด้วยการนอนราบเหยียดตัวตรงขนานกับพื้น ฝ่ายหญิงหันลำตัวไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายชายและยกลำตัวขึ้น ช่วงเข่าถึงปลายเท้าขนานกับพื้น

ข้อเด่นของท่านี้ อาทิ

– ฝ่ายชายสามารถมองเห็นของสงวนทั้งบนและล่างของฝ่ายหญิง

– ฝ่ายชายสามารถสัมผัสหรือช่วยกระตุ้นจุดกระสันของฝ่ายหญิงได้ค่อนข้างสะดวก

– ฝ่ายหญิงสามารถควบคุมการปฏิบัติได้เอง ทั้งจังหวะ ความลึก รวมถึงทิศทาง ซึ่งอาจช่วยตอบสนองความต้องการของเธอเพิ่มขึ้นได้

ข้อด้อยของท่านี้ อาทิ

– ฝ่ายหญิงอาจใช้พลังงานอย่างมากและเหนื่อยล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เธอสำเร็จกิจ ซึ่งใช้เวลาไม่เท่ากันในแต่ละคน

– ฝ่ายชายอาจต้องมีองคชาติที่แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องยืนระยะได้ดี เพื่อช่วยประคับประคองฝ่ายหญิง

– หากฝ่ายชายมีขนาดองคชาติยาวจนไม่สัมพันธ์กับช่องคลอดของฝ่ายหญิง อาจเป็นอุปสรรคกับการทำกิจกรรม แต่ฝ่ายหญิงอาจควบคุมได้เองในระดับหนึ่ง

ท่วงท่านี้ ผู้หญิงหลายคนแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ชม โดยให้ฝ่ายชายเป็นผู้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแทน อีกทั้งฝ่ายหญิงยังอาจหันหลังให้ โดยหันหน้าไปทางปลายเท้าของฝ่ายชายก็ได้เช่นกัน

ท่ามาตรฐานทั้งสองเหมือนเป็นท่วงท่าที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติตามสัญชาติญาณ ซึ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือพลิกแพลงเป็นท่วงท่าอื่นๆได้อีกมากมาย สุดแล้วแต่จินตนาการของทั้งสองฝ่าย