Tag: ท่ามาตรฐาน

กุ๊กกิ๊กสบายๆ ด้วยท่ามาตรฐาน ง่ายๆชิลๆ

อันว่าเพศสัมพันธ์นั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์มาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ แต่ก็ถูกพัฒนาท่าทางมากมายตามแต่จินตนาการ จนกลายเป็นศาสตร์แห่งกามาในปัจจุบัน แต่กระนั้นตาม ท่าทางมาตรฐานก็ยังถูกเลือกใช้ปฏิบัติกามกิจกันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ลองมารู้จักท่วงท่าธรรมชาติกันหอมปากหอมคอพอเป็นน้ำจิ้ม ดังนี้ The Male-Superior Position หรือ The Missionary Position ท่วงท่าลักษณะนี้ ชายอยู่ด้านบน หญิงอยู่ด้านล่างด้วยการนอนราบเหยียดตัวตรงขนานกับพื้น ฝ่ายชายหันลำตัวไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายหญิงก็อาจปรับท่วงท่าการวางขาเป็นชันเข่าขึ้น เพื่อการผ่อนคลายหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้